Apartamenty morski sen

polityka prywatności

Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, jako użytkownika strony: morskisen.pl (zwanej dalej Stroną). Zapoznając się z Polityką prywatności dowiesz się kto jest administratorem Twoich danych osobowych, jakie dane osobowe są przez Stronę zbierane, w jakich celach są wykorzystywane oraz jak są chronione.

1. Informacje podstawowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Anna Szejko-Gomułka, ul. Lecha Kaczyńskiego 10f, 80-373 Gdańsk.
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:
poczty e-mail: morskisen@morskisen.pl
telefonicznie: +48 506-438-959
3. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Administratora:
Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych

2. Zasady przetwarzania danych

Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:
 • • W oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm)
 • • Rzetelnie i uczciwie (rzetelność)
 • • W sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność)
 • • W konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja)
 • • Nie więcej niż potrzeba(adekwatność)
 • • Z dbałością o prawidłowośćdanych (prawidłowość)
 • • Nie dłużej niż potrzeba (czasowość)
 • • Zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo)

3. Cele, podstawy prawne i zakres przetwarzania danych

A. Twoje dane administrator będzie przetwarzać:
 • • W celach kontaktowych, aby udzielić ci odpowiedzi na Twoją wiadomość przesłaną mi bezpośrednio drogą e-mailową lub za pośrednictwem formularza na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z koniecznością udzielenia Ci odpowiedzi.
B. Administrator przetwarza Twoje dane w zakresie
 • • Jeśli prześlesz administratorowi wiadomość e-mail, administrator będzie przetwarzać dane, które będą w niej zawarte. Przekazanie administratorowi danych w e-mailu następuje dobrowolnie. W każdym czasie możesz zwrócić się do administratora z prośbą o usunięcie tych danych
 • • Jeśli skorzystasz z formularza kontaktowego na Stronie, administrator będzie przetwarzać dane w postaci Twojego adresu email oraz imienia i nazwiska. Podanie tych danych stanowi warunek udzielenia przez adminstratora odpowiedzi na Twoje zapytanie
C. Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 • • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora
 • • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”)
D. Informacje w formularzach:
 • • Strona zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane
 • • Strona może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 • • Strona, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz
 • • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy

4. Termin przechowywania danych

Administrator nie jest w stanie ustalić przez jaki okres przetwarzane będę Twoje dane osobowe. Jeśli przekazałeś swoje dane w formularzu lub wiadomości e-mail w celach kontaktowych to Twoje dane będę przetwarzać do momentu złożenia przez Ciebie żądania usunięcia tych danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, ale również w przypadku, w którym administrator uzna, że zrealizowała prawnie uzasadniony interes.

5. Prawa użytkowników

W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci następujące prawa:
 • • Prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych
 • • Prawo do sprostowania powierzonych danych osobowych, w tym ich poprawianie
 • • Prawo do usunięcia danych osobowych z naszych systemów tzw. „prawo do bycia zapomnianym” - jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, aby administrator przetwarzał Twoje dane, możesz zażądać, aby administrator je usunął
 • • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych - możesz zażądać, aby administrator ograniczył przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli administrator posiada nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarza je bezpodstawnie; lub nie chcesz, by administrator je usunął, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez sprzeciwu względem przetwarzania danych
 • • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które przetwarzamy. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody występuje poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: morskisen@morskisen.pl
 • • Prawo do sprzeciwu - możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Twojego wniosku, administrator nie będzie już mógł przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, że wykaże, istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, które uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności
 • • If in your opinion the processing of personal data violates the Regulation provisions, you have the right to lodge a complaint with the supervisory body, i.e. the President of the Office for Personal Data Protection

6. Pliki cookies

A. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym, czyli Twoim komputerze, laptopie lub smartfonie, w zależności jakiego urządzenia używasz do oglądania Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Sam/sama możesz zadecydować o formie wykorzystania cookies – ustawienia te są dostępne w każdej przeglądarce internetowej.
B. Pliki cookies służą przede wszystkim twojej wygodzie – dzięki ich użyciu, znacznie skraca się czas ładowania strony podczas kolejnych odwiedzin.
C. Cechy plików cookie:
 • • Dostosowują zawartość stron internetowych serwisu do Użytkownika. Optymalizują poruszanie Użytkownika na stronie, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie, za pomocą, którego wyświetlana jest strona i tak ustawić jej parametry, by nawigacja nie sprawiała problemów i zoptymalizowana pod względem indywidualnych potrzeb Użytkownika
 • • Pozwalają wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb
D. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownik
E. Purposes for which cookies are used:
 • • Improving and facilitating website access
F. Użytkownik może w każdym momencie usunąć pliki cookies.
G. Więcej szczegółowych informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
H. Jeżeli masz wątpliwości, co do ustawień plików cookies, skontaktuj się z operatorem swojej przeglądarki internetowej.
I. Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystywanie cookies przez Stronę, opuść ją lub aktywuj odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.